สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน -5 ตุลาคม 2560

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ไม่ทั่วถึงและเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2560 ออกไปเป็นถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560

การนี้ สำนักพระราชวังจึงสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระมหาราชวัง (กอร.รส) จึงได้ปรับเวลาเปิดจุดคัดกรองจากเดิม คือ 04.00 - 21.00 น. เป็น เปิดตลอด 24 ชม. ทั้ง 2 จุด คือ จุดคัดกรองโรงแรมรัตนโกสินทร์ และจุดคัดกรองวงเวียนรักษาดินแดน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมารอเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ได้ตลอดเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคมนี้

สำหรับ ยอดประชาชนที่ได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 57,023 คน รวม 330 วัน มีประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯแล้ว 11,452,228 คน