ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


บรรยากาศบริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง โดยยอดประชาชนที่ได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 36,045 คน รวม 299 วัน มีประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯแล้ว 9,869,030 คน ล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) แจ้งยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น. มีจำนวน 6,909 คน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ