ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯอย่างต่อเนื่อง ด้วยใจจงรักภักดี ยึดมั่นหลักคำสอน พร้อมสานต่อที่พ่อทำ

บรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง แม้ว่าสภาพอากาศจะอบอ้าว และใช้เวลาคอยนาน แต่ประชาชนจำนวนมาก ยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง ด้วยใจที่จงรักภักดี
เช่นเดียวกับ คุณเบญจวรรณ สังข์ทอง กล่าวว่าวันนี้ที่ได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพรู้สึกปลาบปลื้มเพราะความรักที่พระองค์ยอมเหนื่อยเพื่อประชาชนตนรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในหลวงภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 และเกิดบนแผ่นดินไทยปัจจุบันได้นำหลักคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการเดินทางสายกลางไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมจะช่วยสานงานต่อที่พ่อทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมเช่นนำวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ต่อโลกตั้งตนเป็นคนดีไม่คดโกงสังคม #TRS995#TRSNEWS