บรรยากาศที่ท้องสนามหลวง ประชาชนยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและมีเป็นจำนวนมาก เพื่อรอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
เช่นเดียวกับพันตำรวจโทสังวรแพรเงิน อายุ 64 ปี ที่เดินทางมารอคิว กล่าวว่าตนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อสิ้นแล้วในฐานะคนไทยมีความเศร้าโศกมาก จากนี้ไปตนจะปฏิบัติตามรอยพระองค์ท่านให้ดีที่สุด พร้อมยึดมั่นในหลักคำสอนของพระองค์ท่านที่หลากหลายและเป็นสิ่งดีงาม เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ซึ่งตนได้ยึดมั่นความเสียสละเสมอมา
อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมา กราบถวายบังคมพระบรมศพ สามารถมารอต่อคิวได้จนถึงเวลา 21 นาฬิกาของทุกวัน