น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 14 ตุลาคม 2558

การประปานครหลวง ซ่อมท่อ 1,000 มม. ย่านอ่อนนุช คืนนี้

เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซ่อม ท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตรที่แตกรั่ว บริเวณคลองศาลเจ้า ถนนอ่อนนุช ซึ่งมีความยากลำบาก ทำให้ดำเนินการเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง ในคืนวันนี้ (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) ตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

น้ำไหลอ่อน
• ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 35 - คลองศาลเจ้า
น้ำไม่ไหล
• ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 46 - คลองศาลเจ้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 การประปานครหลวง