หน่วยแพทย์พระราชทาน 906

วันนี้ (25 ส.ค.60) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงห่วงใยในพสกนิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งให้จัดตั้งเต้นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน906 ภายในท้องสนาม ตรงข้ามศาลฎีกา เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกวัน โดยวันนี้ทางรพ.จุฬาภรณ์
ได้จัดบุคลากรร่วมให้บริการประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดทั้งวัน ประกอบด้วยบุคลากร รวม 7 คน เบื้องต้นวันนี้ ส่วนใหญ่ประชาชนมาขอรับบริการเกี่ยวกับอาการปวดหัวขอยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ