กอร.รส. กำชับเจ้าหน้าที่จัดกำลังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ขณะทีประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางรอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ อย่างต่อเนื่อง


บรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง อากาศค่อนข้างร้อนตลอดทั้งวัน แต่ประชาชนยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง ด้วยความจงรักภักดี โดยขณะนี้ประชาชนยังรอคิว ภายในเต็นท์พักคอย บริเวณสนามหลวง และรอบพื้นที่ ค่อนข้างหนาแน่น ทางกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ที่สุด พร้อม จัดเตรียมน้ำดื่ม บริการประชาชนให้เพียงพอ เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับประทานอาหาร ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมารอคิว เพื่อความสะดวกของประชาชน ล่าสุดมีประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 17,089 คน รอคิวในพื้นที่ 8,000 คน