ประชาชนจากทุกสารทิศ เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิต มายึดถือปฏิบัติ

บรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง แม้ว่าอากาศจะร้อน แต่ประชาชนจำนวนมาก ยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง ด้วยความความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้านนางสาวฐิชารัศน์ รัตนากรนิโรจน์ อายุ 34 ปี ประชาชนในพื้นที่หนองแขม กรงเทพมหานคร กล่าวความรู้สึกปลื้มปิติที่ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงต้องมากราบพระองค์ท่าน โดยได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตประจำวัน อยากให้คนไทยทุกคนรัก และน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้