บรรยากาศบริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง โดยยอดประชาชนที่ได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 36,030 คน รวม 283 วัน มีประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯแล้ว 9,273,816 คน ล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) แจ้งยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. มีจำนวน 7,585 คน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ