วันนี้ 1 ส.ค.60 เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริได้นำขบวนรถบัส 49 คัน ของประชาชนที่เดินทางจากจ.เพชรบูรณ์ จ.นครราชสีมา จ.สิงห์บุรี และจ.ยะลา ตามโค้วตาของกระทรวงมหาดไทย มาเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิจพลอดุยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยขบวนรถบัสได้ทยอยเข้ามาตั้งแต่เวลา 03.30นาที รวมทั้งสิ้น 2,332 คน