สำนักช่างสิบหมู่ตรวจงานเขาหินมอประดับสระอโนดาตพระเมรุมาศ ขณะที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดและสีบัวทองนำต้นแบบประติมากรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดสร้างเทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ
นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจงานจัดสร้างเขาหินมอประดับสระอโนดาต รอบฐานพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของผู้รับเหมาซึ่งถือว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจัดสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสมีโครงสร้างเหล็กภายในรองรับน้ำหนักสัตว์หิมพานต์ และช้าง 10 ตระกูลได้สูงสุด 50 กิโลกรัม ล่าสุดจัดทำเขามอบริเวณหัวมุมทั้ง 4 ทิศเสร็จแล้ว และจะขนย้ายมาประกอบและทดลองติดตั้งสัตว์หิมพานต์ รวมทั้งหารือถึงการลงสีในสัปดาห์หน้า ส่วนความคืบหน้างานปั้นที่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างทำพิมพ์ ได้แก่ ท้าววิรูปักษ์ คชสีห์ และเขาหัวสัตว์ คาดว่างานปั้นส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จปลายเดือนนี้ และยังเหลือเพียงพระพิฆเนศ จำนวน 2 องค์ คือ พระพิเนก และพระพินาย
ด้านนายสุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างเทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบประดับพระเมรุมาศศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา และสีบัวทอง จ.อ่างทอง กล่าวว่า ได้เพิ่มเทพชุมนุมสำหรับติดตั้งรอบพระเมรุมาศจาก 108 องค์ เป็น 132 องค์ จำนวน 24 แบบ ประกอบด้วย ครุฑพนมนั่งราบยอดน้ำเต้า เทวดาพนมนั่งราบ พานรพนมนั่งราบ และยักษ์พนมนั่งราบ โดยศึกษาจากงานประติมากรรมประดับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และยักษ์ประดับบันได พระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนหัวโขนเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นการรวบรวมเหล่าทวยเทพที่มีความหลากหลายที่สุดที่เคยจัดสร้างมา