สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลหวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
บรรยากาศบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อร่วมในพิธีสำคัญในวันนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ เต็นท์และเก้าอี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี จนขณะนี้มีประชาชนเต็มทั่วพื้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ในเวลา 18.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ร่วมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์และลายพระหัตถ์เกี่ยวกับ"ความสุข"มาเป็นปกหนังสือบท เจริญพระพุทธมนต์
ด้านนางทิพย์สกุล วรรณวัฒน์ อายุ 54 ปี เดินทางมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมในพิธีสำคัญในวันนี้เพราะเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายแด่ทั้งสามพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ทำการปิดจราจรบริเวณพื้นที่ลานพระราชวังดุสิตโดยรอบตั้งแต่ถนนอู่ทองในจนถึงแยกพระบรมรูปทรงม้า ไปจนถึงเวลา 10.00 น. วันพรุ่งนี้