๒๗ ก.ค.นี้ ...ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ร.๙ พร้อมถวายพระพรชัยแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์และร.๑๐ ผู้ร่วมพิธีรับของพระราชทาน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

รัฐบาลขอเชิญประชาชนมาร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และจัดทำกระปุกออมสินที่ทรงออกแบบ พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย