พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้การอัญเชิญริ้วขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1 ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร สำนักพระราชวัง กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม และลงตรวจพื้นที่บริเวณการก่อสร้างพระเมรุมาศ และโดยรอบพระบรมมหาราชวัง


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงถนนรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามหลวง ก้าวหน้าไปแล้วกว่า 90% ซึ่งเร็วกกว่าแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ และจะทันกับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 25-29 ต.ค.60 ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 มีกำหนดซักซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ริ้วขบวน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนดซักซ้อมในวันที่ 7 ต.ค.60 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ต.ค.60 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ต.ค.60 และครั้งที่ 4 วันที่ 22 ต.ค.60 จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักการโยธา ดำเนินการรื้อถอนเต็นท์ภายในท้องสนามหลวงให้แล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ย.60 เพื่อที่หน่วยงานอื่น อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักสิ่งแวดล้อม จะได้เข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ทันก่อนช่วงวันที่มีการซักซ้อมริ้วขบวน โดยให้สำนักการโยธากำหนดแผนการทำงานแบบวันต่อวัน รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคให้ปลัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบทุกวันด้วย

นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักการโยธาปรับปรุงพื้นผิวถนนเส้นทางริ้วขบวนให้มีความลาดชันที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วงเลี้ยวเข้าถนนสายกลางเพื่อเข้าสู่พระเมรุมาศนั้น ให้ออกแบบเพื่อให้การชักลากพระมหาพิชัยราชรถเป็นไปด้วยความสะดวก รวมทั้งจัดทำระบบสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในวันงานพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากในช่วงการจัดงานจะมีผู้คนจากทั่วโลกร่วมรอรับชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาวไทยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งอาจจะมีฝนตกได้ จึงได้กำชับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีคงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง
รองผู้ว่าราชการรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกำหนดการเข้ากราบพระบรมศพวันสุดท้ายนั้น ยังคงต้องรอหมายกำหนดการแจ้งจากสำนักพระราชวังอีกครั้งหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นสำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย.60 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครต้องขออภัยประชาชนซึ่งมาเข้าคิวกราบพระบรมศพซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่กรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการปรับสภาพพื้นผิวถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามหลวงด้วย

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.