วันนี้ (16 ก.ค.60) เต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน 906 ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณท้องสนามฝั่งทิศเหนือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงห่วงใยในพสกนิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานมาดูแลสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกวัน โดยวันนี้มีแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำนวน 9 คน มาให้บริการประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยตลอดทั้งวัน