วันที่ 11 ก.ค. 2560 สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบฯพระบรมศพ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.00 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 29,062 คน รวม 250 วัน มี 8,294,896 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 5,579,569.25 บาท รวม 249 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 640,362,399.51 บาท