กรมทางหลวง (ทล.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเตรียมยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) หรือมอเตอร์เวย์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอินบางพลี) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.-วันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.