วันนี้ 5 ก.ค.60 เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา ตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริได้นำขบวนรถบัส 35 คัน ของประชาชนที่เดินทางจาก จ.นราธิวาส จ.ลำพูน จ.ชลบุรี ตามโควต้าของกระทรวงมหาดไทย มาเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิจพลอดุยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยขบวนรถบัสได้ทยอยเข้ามาตั้งแต่เวลา 04.50นาที รวมทั้งสิ้น 1,661 คน