ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ ทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สาขาเซ็นทรัลบางนา จะสามารถติดต่อได้จนถึงวัน พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น หลังจากช่วงวันดังกล่าวท่านจะไม่สามารถติดต่อที่สาขานี้ได้อีกต่อไป

ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา ที่เซ็นทรัล บางนา จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ประชาชนสามารถขอรับ บริการหนังสือเดินทางได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น ๒ โซน E เวลาทำการ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ๐๙๓ ๐๑๐ ๕๒๔๖