วันเสาร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์รอบพระราชวังดุสิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ร่วมกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะสิ่งปฏิกูล วัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีอายุแตกต่างกัน อายุสูงสุด ๘๑ ปี และอายุน้อยที่สุด ๕ ขวบ แต่ทุกคนล้วนมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามความสามารถและกำลังของตนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และต้องการสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมทำกิจกรรมจะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน สมุดบันทึกความดีพระราชทาน เพื่อให้เป็นกำลังใจที่จะทำจิตอาสาและรักษาความดีนี้ต่อไป

เครดิต
Information Division of OHM