วันนี้ ที่ โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบันทึกกระบวนท่ารำต่างๆ ที่จะมีขึ้นในวันงานพระราชพิธีไว้ เพื่อส่งเทปบันทึกภาพดังกล่าวกับให้สถาบันนาฏศิลป์ ที่อยู่ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนรุ่นต่อๆไป เพื่อให้การแสดงทั้งหมดออกมาในทิศทางเดียวกัน อาทิ การแสดงหนังใหญ่ชุดจับลิงหัวค่ำ การแสดงรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทร