ยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 11385 คน


บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ในช่วงบ่ายนี้ ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด พร้อมใจเดินทาง มารอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความตั้งใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ถึงแม้วันนี้ สภาพอากาศในพื้นที่จะร้อนอบอ้าวและมีแดดแรงจัดก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย และยังคงทะยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายเดินทางมาเป็นครอบครัว และหมู่ขณะ โดยข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เปิดเผยยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 11385 คน และยังคงรอคอยในเต็นท์พักคอยอีกประมาณ 700 คน