หน่วยแพทย์พระราชทาน 906 วันที่ 9 มิ.ย.2560

เต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน 906 ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณท้องสนามฝั่งทิศใต้ตรงข้ามกับศาลฎีกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงห่วงใยในพสกนิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานมาดูแลสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกวัน ซึ่งวันนี้มีหน่วยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 6 คน ให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน