วันที่ 5 มิ.ย. 2560 สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.00 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 24,418 คนรวม 214 วัน มี 7,454,379 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,316,418.50 บาท รวม 214 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 586,086,000.26 บาท