วันนี้ 2 มิ.ย60 เมื่อเวลา04.00 น. ที่ผ่านมา ตำรวจจราจรโครงการพระราชดําริได้อำนวยความสะดวกนำขบวนรถบัส 30 คัน ของประชาชนที่เดินทางจาก จ.สุรินทร์ จ.ภูเก็ต และ จ.ลพบุรี ตามโควต้าของกระทรวงมหาดไทย มาที่ท้องสนามหลวง เพื่อรอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งสิ้น 1,427 คน