ความรู้สึกของประชาชนที่มาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

นางสาวจินตนา มีทรัพย์ อายุ 76 ปี เขตบางกอกน้อย กทม. กล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งที่ 5 รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากคิดว่าจะมาทุกวันแต่มาไม่ได้ โดยก่อนถึงคิวตัวเองเข้ากราบฯก็จะสวดมนต์อิติปิโสตั้งแต่ตั้งแถวจนกว่าจะถึงเวลาได้เข้ากราบฯ ซึ่งทุกครั้งที่มากราบฯจะนำเงินถวายเป็นกุศลทุกครั้งตั้งแต่อยู่ศิริราชก็ทำเช่นกัน ซึ่งได้มีการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ปฎิบัติทุกวันใช้น้ำประหยัด ใช้ไฟอย่างประหยัด ตนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและจะปฎิบัติตามสอนลูกหลาน ตอนนี้จะทำความดีด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันถวายท่านต่อไป