บรรยากาศช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ที่ท้องสนามหลวง พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศยังเดินทางมาเพื่อรอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งตั้งแต่ประตูพระบรมมหาราชวังเปิด มียอดรวมประชาชนได้เข้ากราบฯแล้วรวม 14,361 คน
ขณะที่การรอเข้าคิวในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุด มีประชาชนจำนวนมากทำให้มียอดรอคิวสะสม4 พันกว่าคน มีท้ายแถวยาวไปถึงบริเวณฝั่งทิศเหนือ เยื้อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดจุดคัดกรองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาในท้องสนามหลวง จุดคัดกรองที่สะดวกต่อการต่อคิว คือที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ เพื่อไม่ให้มีการนำอาวุธของมีคม เข้ามาในพื้นที่ ภาพรวมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย