วันที่ 26 พ.ค. 2560 สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.00 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 17,279 คน รวม 204 วัน มี 7,250,303 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,191,242 บาท รวม 204 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 572,764,520.26 บาท