วันที่ 16 พ.ค. 2560 สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบ ถวายบังคม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.08 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 19,525 คน รวม 194 วัน มี 7,054,393 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,346,528.50 บาท รวม 194 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 559,941,040.76 บาท