พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 14/2560 ว่า ตามที่ กทม. โดยสำนักงานเขตธนบุรีและสำนักงานเขตคลองสาน ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือวงเวียนใหญ่ ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นั้น ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้สำนักงานเขตทั้งสองแห่งได้ประสานประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทาสีอาคารต่างๆ รอบวงเวียนใหญ่ในส่วนที่ไม่ได้ถูกป้ายโฆษณาบดบังเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโทนสีเทาควันฯ ที่ดูสบายตา เพื่อให้สีอาคารมีความกลมกลืนกัน

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า นอกจากการทาสีอาคารให้เป็นโทนเดียวกันแล้ว กทม.ยังดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เหลือป้ายที่จะต้องรื้อถอนอีก จำนวน 24 ป้าย ทั้งป้ายโฆษณาทั่วไปและป้าย LED โดยเป็นป้ายในพื้นที่เขตธนบุรี 12 ป้าย และป้ายในพื้นที่เขตคลองสาน 12 ป้าย ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตได้มีการประชุมแจ้งเจ้าของป้ายและออกคำสั่งให้ดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง โดยจะทยอยครบกำหนดรื้อถอนป้ายทั้งหมดภายในวันที่ 4 มิ.ย.60 และเมื่อครบกำหนดตามคำสั่งแล้ว หากเจ้าของป้ายใดยังไม่ยอมรื้อถอนออก สำนักงานเขตจะเข้าดำเนินการรื้อถอนเองทันที จากนั้นก็จะมีการทาสีอาคารโดยรอบวงเวียนใหญ่เพื่อเติมเต็มส่วนที่เหลืออีกครั้ง

“การปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ ถือเป็นการคืนทัศนียภาพที่งดงามสบายตาโดยรอบวงเวียนใหญ่ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความสง่างามอย่างสมบูรณ์แบบให้แก่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และสอดคล้องกับนโยบาย CLEAN ของกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลและ กทม.ตระหนักถึงความความสำคัญของสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรีได้เป็นอย่างดี” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.