สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับ ชาวชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และหน่วยงานภาคี ในเขตวังทองหลางห้วยขวาง จำนวน 11 ชุมชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ชาวชุมชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยนำจิตอาสาจากชุมชนและชมรมต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ บวร ที่ได้ผ่านการอบรมวิธีการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์จากกองบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ และจากหน่วยงานภาคีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ได้จนถึงเดือนกันยายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร รามคำแหง 39