บรรยากาศบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวัน ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจสวมใส่ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 14.00 น. มีประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 17,588 คน

ทั้งนี้ การบริการอาหาร เครื่องดื่มแก่ประชาชนยังคงมีให้บริการตามปกติ โดยประชาชนสามารถมารับประทานอาหารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ โรงทานด้านข้างพระแม่ธรณีบีบม้วยผม และด้านหน้ากองสลากเก่า โดยต้องรับประทานอาหารให้แล้วเสร็จก่อนเข้าคิวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ รวมทั้งรับน้ำดื่มจากจุดแจกน้ำดื่มคนละ 1 ขวด และสามารถเติมได้จากจุดเติมน้ำดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ซึ่ง กอร.รส เผยว่าด้านการดูแลสุขลักษณะของการประกอบอาหารเพื่อบริการประชาชนนั้น ที่ผ่านมาสำนักอนามัย กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารอยู่เป็นประจำ พร้อมเข้มงวดในการประกอบอาหารทุกขั้นตอน รวมทั้งสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะและดูแลความสะอาด โดยแบ่งเป็นวงรอบที่ชัดเจน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดโรงครัวทุกวัน โดยทุกวันจันทร์ ในเวลา 20.00 น.กำหนดให้มีกิจกรรม Big Cleaning โรงประกอบอาหาร และทุกวันอังคาร เวลา 22.00 น.จะทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำด้วยเช่นกัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่ปรุงจากโรงประกอบอาหารได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถเข้าชมนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ร่วมชื่นชมพระบารมีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถเข้าชมได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. ซึ่งประชาชนจะได้รับรับการ์ดพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำทั้งสิ้น 89 แบบ หมุนเวียนแจกจ่ายวันละ 1 แบบ ซึ่งวันนี้ประชาชนจะได้รับการ์ดแบบที่ 76 "ความสุขความเจริญที่แท้จริง" พระบรมราโชวาท วันที่ 12 กรกฎาคม 2518 โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศฯ ตลอดทั้งวัน 2,636 คน