รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ประจำวันที่ 17 เมษายน โดย รศ.นพ.โศภณ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของวันที่6 ในการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งพบว่ามีสถิติอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 403 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 44 ราย มีผู้บาดเจ็บ 427 คน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตได้แก่ ขับรถเร็ว ทัศนวิสัยไม่ดี และตัดหน้ากระชั้นชิด สำหรับประเภทรถที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิกอัพ ขณะที่ การบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 147,890 ราย ในความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 43,282 ราย ไม่มีใบอนุญาติขับขี่ 37,066 ราย ส่วนการเดินทางโดยการใช้รถขนส่งสาธารณะของประชาชนในปีนี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2559) ถึงร้อยละ 0.28 อย่างไรก็ตามสำหรับอุบัติเหตุสะสมรวม 6 วันตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 16 เมษายน ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุสะสมรวมทั้งสิ้น 3,388 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 3,506 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในปีนี้ ได้แก่ กระบี่ นราธิวาสพังงา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน สมุทรสงครามและอำนาจเจริญ ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 6 วันที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของช่วงเจ็ดวันอันตราย รัฐบาลได้เตรียมแผน ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ทะยอยเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานคร โดย ประสาน ตำรวจ จราจร แขวนการทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งระบายรถด้วยความปลอกภัย สำหรับแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในวันนี้และวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเหลือตกค้างน้อยมาก เนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีแผนการรองรับอย่างดี รวมทั้งขอความร่วมมือของประชาชนหากรู้สึกง่วง และล้าจากการเดินทางให้หยุดแวะพักตามจุดต่างๆ ที่หน่วยงานได้เตรียมไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้