นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งจะมีกระเป๋าสัมภาระจำนวนมากบนสายพาน รวมถึงในบางครั้งผู้โดยสารยังรอผ่านกระบวนการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทำให้มีกระเป๋าสัมภาระต้องรอบนสายพานรับกระเป๋าขาเข้าเป็นปริมาณมากหรืออาจมีการใช้สายพานร่วมกันมากกว่าหนึ่งสายการบิน ส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระตกหล่นและปะปนกัน ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้น ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)ได้ทดลองจัดเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพาน และจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสาร

โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2560 เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 6 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00 – 14.00 น. และระหว่างเวลา 14.00 – 22.00 น.

ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะสวมเสื้อยืดคอปกสีขาว สวมเสื้อกั๊ก สีดำ ด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า "Airport Service" สวมกางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และสวมถุงมือสีขาวในการทำงาน