สำหรับบรรยากาศช่วงบ่ายในวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯอย่างต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศจะร้อนจัด โดยมีตัวเลขล่าสุดของประชาชน ที่ได้เข้ากราบพระบรมศพแล้วจำนวน 15,616 คนทั้งสิ้น

สำหรับการเข้าคิว ของประชาชนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารกู้ภัย คอยจัดระเบียบ ให้ประชาชนทยอยเดินเป็นชุดๆ ส่วนท่านใดที่มีผู้สูงอายุหรือคนพิการ นั่งรถวิลแชร์ เจ้าหน้าที่จะให้มีการแยกแถวออกมาเพื่อให้มาเข้ายังประตูวิมานเทเวศร์ โดยจะอนุญาตให้มีผู้ติดตาม 1 คน แต่ถ้ามีผู้สูงอายุหรือเด็ก ร่วมมาด้วยก็จะอนุโลมเป็นกรณีไป โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกและไม่ทำให้การเดินเท้าเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเกิดการติดขัด ซึ่งจะปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าทางสำนักพระราชวังจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ด้านการให้บริการในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มยังคงมีให้บริการอยู่ภายในเต้นท์พักคอยของท้องสนามหลวง โดยวันนี้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพนักงานจิตอาสาจำนวน 300 คน ให้บริการประชาชน ระหว่างเวลา 03.00 – 21.00 น.

ขณะที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชน เจ้าหน้าที่ยังคงมีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอาทิ เมื่อเดินมาถึงจุดรอคอยบริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรีเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคน งดใช้โทรศัพท์และทำการปิดเสียงโทรศัพท์ และการแต่งกายที่ถูกต้องผู้หญิงต้องนุ่งกระโปรงเท่านั้นและต้องมีความยาวเลยหัวเข่าเท่านั้น