ปิดการจราจร บนถนนบางนา-ตราด เส้นทางหลักขาออก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 03:30น. - 06:30น. โปรดใช้ทางคู่ขนาน หรือทางยกระดับบูรพา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้