กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับการประสานงานจากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยขออนุญาตใช้พื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด) ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึง กิโลเมตรที่ 11 ในพื้นที่เขตบางนา ช่องทางหลักขาออก จากหน้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถึง บริเวณหน้าบุญถาวร เพื่อจัดงานแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “BITEC Half Marathon 2017”

ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องปิดการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กิโลเมตรที่ 0 ถึง กิโลเมตรที่ 11 ช่องทางหลักขาออก จากหน้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถึง บริเวณหน้าบุญถาวร เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 02.30 น. ถึง 07.30 น.

จึงแจ้งมายังผู้ใช้เส้นทาง เพื่อขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรในบริเวณดังกล่าว โดยใช้ทางคู่ขนานหรือทางยกระดับบูรพาวิถี ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โทร 0 2397 4086, 0 2397 4092 ต่อ 23 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง