รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนสมเด็จย่า และบริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความจำเป็นต้องการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในบริเวณ ดังต่อไปนี้

1.ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสวนสมเด็จย่า จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง
2.ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน ฝั่งละ 1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนาน คงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางด่วนคงเหลือ 2 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว