พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการอัคคีภัยและตรวจความปลอดภัยการซื้อสัตว์ปีกในช่วงของเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณย่านเยาวราชโดยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนของทุกปีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการเลือกซื้อสัตว์ปีกเพื่อไปทำพิธีไหว้เจ้ารวมถึงมีการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทองและการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงในการเกิด อัคคีภัย จึงขอให้ประชาชนช่วยกัน ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทางกรุงเทพฯได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงของเทศกาลตรุษจีน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพฯช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560 เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงต่างๆทั้ง 35 จุด อาทิ เยาวราช สำเพ็ง ประตูน้ำคลองเตย วงเวียนใหญ่ เป็นต้น และศาลเจ้าต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจและความอดใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยหากพบเห็นเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 199และ1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ การเลือกซื้อสัตว์ปีกก็ขอให้ประชาชนควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ผลิตที่สามารถเชื่อถือหรือมีการรับรองมาตรฐาน ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของร้านค้าที่ซื้อสัตว์ปีกโดยการสังเกตป้ายและใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบราคา ที่เหมาะสม เส้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพฯก็จะจัดชุดสุ่มตรวจ มาตรฐาน ความปลอดภัยของอาหาร ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วย