นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟฯ ในปี 2560 ว่า การรถไฟฯ จะมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการรถไฟอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ให้ครบตามเป้าหมายจำนวน 148 คัน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในระยะแรกไปแล้ว 20 คัน และก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีการปรับปรุงเสร็จเพิ่มเติมอีก 40 คัน รวมเป็น 60 คัน ก่อนจะปรับปรุงเสร็จได้ครบตามแผนทั้งหมด 148 คันภายในสิ้นปี เพื่อสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนทันช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ภายในรถไฟชั้น 3 ที่มีการปรับปรุง ได้มีการทำสีขบวนรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกใหม่ การปรับปรุงระบบน้ำใช้ ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ให้มีความสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน การปรับปรุงประตู หน้าต่าง บานกระจกใหม่ เปลี่ยนพื้นในตัวรถโดยสารใหม่ทั้งหมดให้มีความสะอาด แข็งแรง ใช้วัสดุพิเศษกันลื่นและป้องกันการติดไฟ หุ้มเบาะนั่งใหม่ พนักพิงให้นั่งได้สะดวกสบาย รวมถึงการเปลี่ยนพัดลมในรถโดยสารทุกคันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

สำหรับรถไฟชั้น 3 ที่มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ การรถไฟฯ จะนำมาเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของรถไฟชั้น 3 ซึ่งพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็ว 8 ขบวน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ขบวนที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนที่ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 172 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ขบวนที่ 133 กรุงเทพ-หนองคาย ขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ ขบวนที่145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ตลอดจนขบวนรถไฟชานเมืองซึ่งเป็นรถไฟฟรี ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนวันละ 164 ขบวน
“หลังจากที่การรถไฟฯ ได้มีการปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ระยะแรก และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการไปแล้ว เสียงส่วนใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ยังได้ตระหนักถึงการบำรุงรักษาภายในขบวนรถโดยสารเพื่อให้สามารถนำรถไฟที่มีคุณภาพดีออกมาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างยาวนาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในขบวนรถไฟโดยสารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2560 อีกด้วย”

เครดิต ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย