เต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน 906 ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณท้องสนามฝั่งทิศเหนือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงห่วงใยในพสกนิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานมาดูแลสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกวัน โดยวันนี้มีหน่วยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง รวม 17 คน มาให้บริการดูแลประชาชนตลอดทั้งวัน ซึ่งประชาชนที่มีรับบริการส่วนใหญ่มีอาการ ปวดเมื่อย ปวดหัวตัวร้อน โรคประจำตัวความดัน เบาหวาน และโรคผัวหนัง แพ้คัน เป็นต้น