เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า เนื่องจากมีฝนตกหนักมากในเขต อ.บางสะพานและยังตกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำล้นสันเขื่อนโป่งสามสิบ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กความจุ 860,000 ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนคลองลอย ความจุ 260,000 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น (spillway) แต่ไม่ไหลข้ามสันเขื่อน ทั้ง 2 อ่างฯนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ อ.บางสะพาน ระยะห่างประมาณ 14 กม. ซึ่งน้ำใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง โดยมี 5 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 1,000 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ด้านท้ายเขื่อน ทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้ลักษณะของน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง เกิดเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่เหนืออ่างฯ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลงอ่างฯเป็นจำนวนมาก จนเกินระดับเก็บกักและไหลล้นออกทางระบายน้ำล้นลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯเป็นปริมาณมาก ทำให้ดูเสมือนว่าอ่างเก็บน้ำได้เกิดแตกขึ้นมา จนนำไปสู่ข่าวลือกระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ปริมาณน้ำที่ไหลล้นออกมานี้ เป็นปริมาณน้ำส่วนเกิน และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างฯแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกัน ปัจจุบันในพื้นที่มีฝนตกปานกลางถึงหนักในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี คาดว่า วันที่ 10 ม.ค. สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น


Cr. Posttoday