“กรมท่าอากาศยาน” ขอแจ้งความคืบหน้ากรณีน้ำท่วมสนามบินนครศรีธรรมราชเพิ่มอีก 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-11 ม.ค. 60 เผยระดับน้ำในสนามบินเริ่มลดลงแต่ยังท่วมขังระบบไฟฟ้าสนามบิน และต้องทำการทดสอบความแข็งแรงบนพื้นผิวของรันเวย์ รวมถึงระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ตามที่กรมท่าอากาศยานได้แจ้งประกาศ NOTAM ขอปิดทำการบินตั้งแต่วันที่ 6-9 มกราคม 2560 หรือเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานนั้น ในการนี้กรมท่าอากาศยานขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในรันเวย์และบริเวณหัวทางวิ่ง 19 ได้ลดลงแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในส่วนของระบบไฟฟ้าสนามบิน จึงได้ออกประกาศ NOTAM ขอปิดทำการบินอีก 2 วัน คือ วันที่ 10-11 มกราคม 2560 โดยในวันนี้กรมท่าอากาศยานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มไฟฟ้าและเครื่องกลและหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเตรียมตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทดสอบความแข็งแรงบนพื้นผิวของรันเวย์ รวมถึงระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารก่อนจะเปิดให้บริการตามปกติ