ต้อนรับช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ “รฟม.” ขยายเวลาการให้บริการเดินรถไฟฟ้า – อาคารจอดรถและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม บริการเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีหัวลำโพง และสถานีเตาปูน ถึงตี 2 ของวันที่ 1 ม.ค 60

ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการจัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นั้น ด้าน รฟม. ได้จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ตามสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปี ดังนี้

1. เปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560 พร้อมทั้งขยายเวลาการให้บริการ โดยมีขบวนรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายให้บริการออกจากสถานีหัวลำโพง เวลา 02.00 น.และสถานีเตาปูน เวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560

2. ขยายเวลาการให้บริการอาคารจอดรถและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดรถศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจอดรถลาดพร้าว ลานจอดรถรัชดาภิเษก ลานจอดรถห้วยขวาง ลานจอดรถพระราม 9 ลานจอดรถเพชรบุรี ลานจอดรถศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลานจอดรถสามย่าน และอาคารจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560

3. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงปีใหม่ 2560 โดยจัดวางอัตรากำลังชุดปฏิบัติการกู้ภัย เสริมอัตรากำลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยโดยกระจายกำลังครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตระบบรถไฟฟ้า จัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K-9) เพื่อตรวจตรา ตรวจสอบ และค้นหาวัตถุต้องสงสัยในเขตระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ยังได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาเขตทาง ตรวจแนวเขตทางระบบรถไฟฟ้า เพื่อตรวจตรา ป้องกัน และป้องปรามการเกิดเหตุพื้นที่บริเวณรอบนอกสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม

Cr.ddproperty.com