รายงานข่าวจากบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มการใช้จ่ายในธุรกิจบัตรเครดิตปี 60 น่าจะเติบโตที่ 6-8% หรือมีมูลค่าใช้จ่าย 1.44-1.47 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตอาจเติบโตได้ที่ประมาณ 6-8% โดยปริมาณการใช้บัตรยังเติบโตในใกล้เคียงกับปี 59 สอดคล้องกับผลสำรวจที่สะท้อนว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตยังคงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพ กระแสรายได้ของครัวเรือน ตลอดจนปัญหาหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

นอกจากนี้ ในปี 60 ยังต้องติดปัญหาคุณภาพการใช้บัตรเครดิต เนื่องจากหนี้เสียของสินเชื่อบัตรเครดิตยังคงขยับขึ้น สอดคล้องกับผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า 58% มักชำระหนี้บัตรเครดิตเพียงบางส่วนของยอดคงค้างโดยยอมจ่ายดอกเบี้ยเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินสด เพราะยังมีภาระหนี้สินอื่น อย่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

“ผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตต้องติดตามสถานการณ์ลูกค้าและการชำระคืนหนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งใช้นโยบายเครดิตที่รัดกุมต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดขนาดวงเงินสินเชื่อต่อรายได้ในกลุ่มลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมที่เผชิญปัญหาการค้างชำระ ตลอดจนออกแคมเปญที่กระตุ้นการชำระคืนหนี้และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารคุณภาพสินเชื่อให้ไม่เป็นประเด็นที่ต้องกังวล

เครดิต เดลินิวส์