เช้านี้ 09.00 น.วันนี้ (24 ธ.ค.2559) ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านยังคงมีประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้ากราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี อุบลราชธานี อ่างทอง และสุพรรณบุรี รวมถึงโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี จิตอาสาดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิต "พอเพียง" แนวพระราชดำริ

สภาพอากาศในภาพรวมแดดแรง ร้อนอบอ้าว
เพราะฉนั้นควรจะเตรียมร่างกายมาให้พร้อม สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรที่จะมีการนำยารักษาโรคมาด้วย ที่สำคัญควรที่จะมีการเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ญาติที่สามารถติดต่อได้ทันที โรคประจำตัวของตนเอง การแพ้ยา ไว้กรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันเหตุที่คาดไม่ถึง
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น. มีกรณีเหตุพลัดหลงจากกองอำนวยการร่วมอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามีทั้งสิ้น 2 ราย เป็นผู้ใหญ่อายุ 58 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา 1 รายและเด็กอายุ 8 ปี จังหวัดนครศรีอยุธยา 1 ราย ประสานพบเจอกับญาติและคณะทุกราย

ในส่วนการบริการรถเข็น สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามียอดผู้ใช้บริการ ณ เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนกว่า 155 คัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ต้องการใช้บริการในส่วนของรถเข็นสามารถติดต่อได้ที่ ถนนคอนกรีตกลาง ท้องสนามหลวงด้านหน้าเป็นกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดยอนุญาตให้สามารถมีผู้ติดตามได้ 2 ท่าน

ขณะที่ภายในเต้นท์พักคอย ก-ซ เต็มทั้ง 8 เต้นท์ รวมถึงเต้นท์สำรองคิว ยาวมาถึงบริเวณสนามหลวงทิศใต้ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ ข้อมูล กอร.รส แจ้งว่า ตั้งแต่เวลา 04.45 - 09.00 น. ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 10,155 คน และมีประชาชนรอเข้ากราบ 16,400 คน