บก.จร.นำพนักงานขับรถบขส. รถตู้สาธารณะ และรถทัวร์ปรับอากาศขนาดใหญ่ 250 คน เข้าอบรมเพื่อตอกย้ำข้อกฎหมาย เสริมความรู้การขับขี่ปลอดภัย และกระตุ้นจิตสำนึกด้านวินัยจราจร โดยมีพล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พร้อมด้วย ทหารพล.ม.2 และบริษัทขนส่งจำกัด ร่วมกันเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเสริมสร้างวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ด้านพล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการอบรม จะเน้นให้ความรู้ทั้งเรื่องกฎหมายจราจร ว่าด้วยการเรื่องของการดื่มแอลกอฮอลล์ การใช้สารเสพติด และการใช้ความเร็วเกิดกฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารขนาดใหญ่เกิดการสูญเสียจำนวน ดังนั้น บช.น.เชื่อว่าการอบรมผู้ขับขี่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางไปกลับภูลำเนาอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง บช.น.ยังมีการเปิดให้ประชาชนได้โหลดแอปพลิเคชั่น Police i lert U ซึ่งจะช่วยแจ้งพิกัดเมื่อเกิดเหตุ เพื่อขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ยังเร่งเตรียมการโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านโดยมีตำรวจเป็นผู้ขับเคลื่อน รองรับเทศกาลปีใหม่นี้อีกด้วย

ขณะที่ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด กล่าวว่าในส่วนของ บขส.มีมาตรการควบคุมพนักงานขับรถอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของบขส.และเอกชน หากตรวจพบว่าพนักงานขับรถของบขส.มีปริมาณแอลกอฮอลล์ไม่เป็นศูนย์ หรือมีสารเสพติด จะมีการพิจารณาโทษไล่ออกทันที ส่วนของบริษัทเอกชน หากพบปริมาณแอลกอฮอลล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ จะมีการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีและจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ส่วนการใช้ความเร็วก็มีการนำระบบจีพีเอสเข้ามาควบคุม