บรรยากาศที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนและมีแดดแรงในบางช่วง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้แม้แต่น้อย และยังคงทะยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ ประชาชนจาก จังหวัด สกลนคร นครนายก และชลบุรี โดยขณะนี้ท้ายแถวมีความยาวลดลงจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งอยู่ภายในบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ช่วงบริเวณตรงข้ามกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเตรียมรอระบายไปยังเต็นท์ฝั่งทิศเหนือทางด้านศาลฎีกา ถึงแม้ว่าจะร้อนและต้องคอยนานแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้สึกเหนื่อยเลย เพียงขอให้ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังได้จนถึงเวลา 21.00 น. และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย รวมถึงไม่พกอาวุธ หรือสิ่งของมีคมเข้ามาในพื้นที่.