รฟม.แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถไฟเชื่อมต่อระหว่างสถานีบางซ่อน – สถานีบางซื่อ – สถานีบางซ่อนโดยงดให้บริการเดินรถไฟเชื่อมต่อในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2559 บริการรถไฟเชื่อมต่อ(ปรับอากาศ)จะยังคงมีให้บริการในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 06.30 – 09.30 น. และช่วงเย็น 16.30 – 20.30 น.

เครดิต รฟม.