16 ธ.ค. ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้นำขบวนรถบัสของประชาชนตามโควตาของกระทรวงมหาดไทยจำนวน75 คัน เพื่อเข้ามารอคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยมีประชาชนจากจังหวัด แพร่ประจวบคีรีขันธ์ร้อยเอ็ดและระนอง รวมทั้งสิ้น 3 05 2 คน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ อีกหลายจังหวัดอาทิ กศน. จังหวัดตาก สภาเกษตรจังหวัดประจวบฯ อบต.เขาล้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบต.บึงนารางจังหวัดพิจิตร ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท อบต.ตลาดไทรจังหวัดนครราชสีมา ส่วนสภาพการจราจร ปชช.ชุดแรก เริ่มทยอยออกมา ประตูทางออก เทวาภิรมย์ เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่เกิดปัญหา